September 2011

  • State Level Sanskrit Competition

    Rastriya Sanskrit Sansthan, New Delhi and Sanskrit Akadami, Ghandhinagar arranged the state Level Sanskrit competition in association with Darshanam Sanskrit Mahavidyalay, SGVP and Sandipani VidyaNiketan, Porbandar during September 23 – 25, 2011 at Sandipani VidyaNilketan, Porbandar.
    Inauguration was held in the holy presence of Sadguruvarya Shastri Shree Madhavpriyadasji Swami and Shree Rameshbhai Oza (Sandipani Vidya Niketan, Porbandar)on 23 Oct. 2011.