February 2014

  • 8th Annual Pratishtha Utsav - SGVP

    8th Annual Pratishtha Utsav of Shree Ram – Shree Shyam & Shree Ghanshyam Maharaj along with Shakotsav was celebrated on the auspicious day of Vasant Panchami 04 Feb 2014. Vasant Panchami has the peculiar importance for Gurukul PArivar as HH Shastriji Maharaj re-established the ancient Gurukul tradition in Shree Swaminarayan Sampraday on this auspicious day of Vasant Panchami at Rajkot, with the holy hands of Sadgur Manad Swami Shree Krishnajivandasji Swami.